Zašto je važno da DPF filter očistite na vreme

DPF filter predstavlja deo automobila koji ima zadatak da zarobi čestice čađi unutar izduvnog sistema čijem sklopu i pripada. Sastoji se od šest senzora zahvaljujući kojima centralni računar prepoznaje stanje unutar filera. Do toga dolazi zahvaljujući tome što centralni računat meri pritisak u svim komorama, kako ispred, tako i iza filtera, a samim tim i nivo čađi i pepela u sistemu. Na ovaj navedeni način, produžava se vek motoru, a samim tim i automobilu. 

Continue reading “Zašto je važno da DPF filter očistite na vreme”