Izrad nakita 3D štampom dostiže vrh popularnosti

Kada je reč o nakitu, on predstavlja predmete koje ljudi stavljaju kao ukrase na svom telu. Ranije su ih proizvodili zanatlije i to u manjim količinama, dok se danas masovno proizvode. Čovek je počeo da nosi nakit još u praistoriji, i to su u početku bili predmeti od kostiju, kamena, da bi se kasnije koristio metal i staklo.

Continue reading “Izrad nakita 3D štampom dostiže vrh popularnosti”