Dokumentacija koja prati kupoprodaju nekretnine

Odluka o kupovini nekretnine najčešće bude praćena detaljnim razmatranjem više ponuđenih opcija, lokacija i svih pratećih uslova, ali i proverom dostupnih dokumenata. Radi se o kupoprodaji koja se zasniva na ugovoru i neminovno mora biti praćena obimnom, i ne uvek tako jasnom papirologijom.

Continue reading “Dokumentacija koja prati kupoprodaju nekretnine”